ANA SƏHİFƏ » ZƏMANƏT
ZƏMANƏT

AVROPA QAPILARI — qapılar üçün ideal çərçivələr olan xarakterik borucuqlar ilə fasiləsiz preslənmiş MDF üçün qeydə alınmış fabrik markasıdır.


ÇƏKİNİN AZALMASI

Yüksək keyfiyyətli qapılar üçün AVROPA QAPILARInın istifadəsinin əsas üstünlüyü adətən çəkinin azalmasıdır. Bu onu nümayiş etdirir ki, yaxşı qapı daha ağır çəkidə olmamalıdır.


ZƏRBƏYƏ QARŞI DAVAMLILIQ

Yonqarlar plitənin səthi üzərinə perpendikulyar qoyulmuşdur. Bu zərbəyə qarşı yüksək davamlılığa və son dərəcə yüksək təzyiqə müqavimət göstərmə bacarığına gətirib çıxarır.


QALINLIQDA DƏQİQLİK

AVROPA QAPILARI +/-0.3 mm ölçülü qalınlığa yol verilmə ilə istehsal edilir. Bu fakt onu sübut edir ki, AVROPA QAPILARI yüksək keyfiyyətli səthi olan qapılar üçün əsasdır.


Qapının salınması üçün lazım olan material xüsusi fasiləsiz presləmə metodu ilə işlənib hazırlanmışdır və əb yaxşı texniki xarakteristikalara malikdir. İçiboş konstruksiya layihələşdirilmənin yaxşı yoxlanılmış və uğurlu prinsiplərinə uyğundur.

Normativə görə ağacda nəmliyin miqdarına 9.8% yol verilir.


QAPILARIN MÜASIR VƏ ÇEŞIDLI DIZAYNI ONLARI ISTƏNILƏN INTERYERƏ (MƏNZIL, ŞƏXSI OFIS) DAXIL ETMƏYƏ IMKAN VERIR.